Krízisek a családban újszülöttkortól nagyszülővé válásig – dr. Kirschner Lászlóné volt a könyvtár vendége

„A sárváriak számára nem kell őt bemutatni…” – így vezette fel dr. Kirschner Lászlóné pszichológus előadását Bődi Piroska könyvtárvezető október 4-én délután, a Nádasdy-vár könyvtárában. A középpontban a családi krízishelyzetek álltak, a szépszámú érdeklődőnek természetesen bármikor lehetősége volt átalakítani beszélgetéssé az előadás folyamatát.

kirschner1

Kirschner Lászlóné bevezetésként – Gregory Bateson, angol származású antropológus, társadalomtudós, nyelvész megközelítéséből kiindulva – a családot, mint ökoszisztémát vázolta fel, amely a tágabb környezetbe beágyazódott élő, fejlődő, dinamikus rendszer. Sajátos belső homeosztázissal, dinamikus állandósággal rendelkezik, vagyis egyensúlyát önszabályozó módon tartja fenn – tehát, ha a család bármelyik tagjával történik valami, az az összes többi családtagra kihat.

Az előadás tematikáját az eriksoni pszichoszociális fejlődés szakaszainak és a Jay Haley, a családterápia egyik amerikai létrehozójának nevéhez fűződő családi életciklus nyolc fázisának összekapcsolása adta, a táblán Dr. Kurimay Tamás pszichiáter ábrájával, amely az előbbi két rendszer összefüggéseit hivatott szemléltetni.

kirschner2

Minden egyes szakasz magában rejt magára a szakaszra jellemző családi változásokat, amelyeket Paul Watzlawick osztrák származású amerikai pszichológus nehézségeknek hív. Ilyen nehézség lehet a várandóssághoz kapcsolódóan például a női test megváltozásának megélése – manapság, a posztmodern korban ennek külön hangsúlyt ad a testközpontú, az öregedést elutasító szemléletmód. De ugyanilyen nehézségeket rejt az összes többi fázis az újszülöttel, később kisgyerekkel, majd iskoláskorú gyerekkel élő családon keresztül egészen a nagyszülőségig, a serdülőkorból fiatal felnőtté vált új generáció leválásáig.

A nehézségek egy részét – ideális esetben – a család, mint dinamikus rendszer saját maga képes kezelni. Ha viszont valamiért mégsem bír el vele, egyre fokozódó problémává válik, amely pedig krízishez vezet. (Lélektani szempontól a krízis olyan feszült, fájdalmas állapotot jelent, amely fenyegetettség, kilátástalanság és elveszettség érzését okozza, magában hordozza a pozitív és a negatív irányba történő változást is, fordulópontot jelent az egyén számára, mely tovább terheli problémamegoldó kapacitását, elégtelenség érzését okozza.)

kurimay

Kirschner Lászlóné Vera, saját praxisából merített példákkal tette szemléletessé az egyes szakaszokra legjellemzőbb krízisekről szóló előadását, sokszor elidőzve a mai posztmodern korunk aktualitásain. Szóba kerültek a fiatal felnőttek elnyújtott leválási folyamatai, a házasságkötések helyett egyre gyakrabban választott élettársi kapcsolatok, amelyek mellőzve a hivatalos elkötelezettséget, könnyebben bontható kötelékként reagálnak a folyamatosan változó körülményeinkre.

A hallgatóság számára a legnépszerűbb témák mégis a mai iskolás, kisiskoláskorú gyerekek nehézségei voltak, több kérdés is elhangzott az új oktatási rendszer aggályaival kapcsolatban. A túl szigorú, „ötösorientált” iskolai elvárások az előadó szerint kedvezőtlenek, a jelenlegi rendszerben az ötös nem igazán az „okosság” bizonyítéka, alapja nem elsősorban az értelmi képesség, sokkal inkább az önfegyelem, a jó nyelvi kifejezőképesség, az akaratlagos figyelem képességének függvénye. Egy ilyen rendszerben nagyon könnyen kialakulhat teljesítményszorongás, amely épp negatív hatást ér el a kisiskolások körében, épp ezért egészségesebbnek látja, ha egy tanuló nem kitűnő, hanem „mindenféle” jegyei vannak, átlaga pedig átlagos, közepes. Ennek ellenpólusaként viszont előkerült a felsőoktatásba való bejutás pontrendszere, amely mégsem igazán az értelmi képességekre, hanem az ötösök számára kíváncsi.

A több mint egyórás beszélgetés több aktuális problémát felvetett, amelyeket a résztvevők egész biztosan tovább boncolgattak a várból hazafelé menet is. Bár Kirschner Lászlóné szakmai oldalról nem tudja megindokolni az új változtatásokat a hazai oktatási rendszerben, sőt egyenesen visszalépésnek tartja azokat, azt a vigaszt fellebentette, hogy jobb híján abban bízhatunk, hogy egy rátermett pedagógus egyéni módszerekkel, rugalmas szemlélettel átsegítheti a gyerekeket az ezekből fakadó nehézségeken.

Kapcsolódó megjelenések

Vélemény, hozzászólás?

Főoldal Letöltés RSS Facebook Lap tetejére vonal Lap aljára