A „balladák embere” Sárváron – Kallós Zoltán előadása

A cím megtévesztő is lehet, hisz bár e régi folklórműfaj valóban Kallós Zoltán érdeklődésének a homlokterében állott, tevékenysége azonban ennél sokkal összetettebb. A mai magyar néprajztudomány egyik legnevesebb képviselője 2009. október 24-én tartott előadást Sárváron, a most induló néprajzi szabadegyetem nyitányaként.

Kall2

A szépszámú érdeklődő igazán élvezetes előadást hallhatott Kallós életéről, az indíttatásról, hogy szűkebb pátriája, az erdélyi Mezőség történetét és paraszti kultúrájának mind tárgyi, mind szellemi értékeit összegyűjtse. Hogy az élethosszon tartó munka nem volt eredménytelen azt a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében őrzött mintegy negyvenezer dallamnyi gyűjtött népdal és népzenei anyag, az ország több múzeumában letétbe helyezett műtárgyak bizonyítják. Zoli bácsi ezen kívül tevékeny részese volt a magyar néptáncgyűjtés legtermékenyebb korszakának; Martin György állandó munkatársa volt annak erdélyi gyűjtőútjain. A Mezőségen kívül évekig kutatta a Gyimesek, a moldvai csángóság és magyarság, Kalotaszeg népzenéjét.

Kall1

Mindezek mellett könyvet ír, lemezt ad ki, a rendszerváltozás után saját alapítványa mellett bentlakásos iskolát működtet, ahol jelenleg mintegy nyolcvan mezőségi szórvány magyar gyermek tanul. Az első évfolyamban kezdő gyermekek közül többen egyetemisták, s ott is sikerrel állják meg a helyük. Teszi mindezt egy fillér állami támogatás nélkül, összekalapozva, pályázva az iskola fenntartásához szükséges pénzt. Az szinte természetes hogy a sárvári előadás adományaiból összegyűlt összeget is e célra fordítja. A Kallós Alapítvány részletes tevékenységéről a www.kallos.org.ro honlapon részletes információk találhatók.

Talán nem orcátlanság, ha e sorok írója arra kéri az olvasót, hogy a honlap meglátogatása után lehetőségeihez mérten támogassa az alapítvány egyedülálló fontosságú munkáját.

A Népművészeti Alapítvány, a Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyarországi Tagozata (IOV) és a sárvári Néptánckör Kulturális Egyesület szervezésében indított néprajzi szabadegyetem következő állomása még ezév december közepére várható, amikoris a tervek szerint Andrásfalvy Bertalan etnográfus, egyetemi professzor lesz a rendezvénysorozat vendége.

Kapcsolódó megjelenések

Vélemény, hozzászólás?

Főoldal Letöltés RSS Facebook Lap tetejére vonal Lap aljára