Egy új korszak küszöbén – Földünk múltja és közeli jövője (Balogh Béla előadása)

A végső valóság és a A tudatalatti tízparancsolata című sikerkönyvek szerzője Sárváron.

balogh_bela01

Meglepő, de kísérleti, logikailag és személyi tapasztalatok alapján igazolható új világkép tárul fel előttünk, amely létünk alapvető kérdéseire is választ adhat. Titkolt vagy félreértett régészeti leletek bolygónk múltjáról. Olyan összefüggések feltárása, amelyek felfedik aközeli jövőjét. Mindez egy másfélórás, vetített-képekkel kísért előadás során.
Meglepetésben nem lesz hiány.

2010. október 19-én 18:00 órakor
Sárváron a Nádasdy vár hátsó nagytermében.

Belépőjegyek:
október 10-ig 1000,- Ft,
október 19-ig 1500,- Ft.

A jegyek elővételben vásárolhatók:
Szombathely, Kiskar u. 1.
Soós Ildikó • Tel.: 30/868-0252,
E-mail: ildiko.promotion@gmail.com

Előadás után kötetlen beszélgetés a szerzővel.
A helyszínen a könyvek, CD-k megvásárolhatók.

 

Balogh Béla bemutatkozása:

„Talán kevesen feltételezik az olyan íróról, aki könyveiben ún. „ezoterikus” témákkal foglalkozik, hogy civil foglalkozását tekintve út- és hídépítő mérnök. Tény, hogy a „materializmus” szellemében nőttem fel, és sokáig eszembe sem jutott feltételezni, hogy mindaz a tudás, amivel szüleim és derék tanáraim útnak indítottak, alapjaiban sántít. Anyagelvű, mérnöki gondolkodásomat azonban akkor sem adtam fel, amikor tapasztalati úton találkoztam a materialista szemléletet cáfoló olyan jelenségekkel, mint a telepátia, telekinézia és a hipnózis. Módszeresen és körültekintően kezdtem vizsgálni és rendszerezni a rendelkezésünkre álló kísérleti eredményeket, tudományos elméleteket és bizonyos „halálközeli élmények”-ből származó beszámolókat. Több tudományág eredményeinek (fizika, matematika, orvostudomány, agykutatás, pszichológia, evolúciós elméletek) összevetése után olyan következtetésekre jutottam, amelyek egyértelműen cáfolják azt az elképzelést, miszerint az ember pusztán anyagi lény, és halálával számára minden véget ér.

balogh_bela00

Csak éppen továbbra sem értettem, hogy a világ miként működik?
A nagy felismerésre, azaz a felismerések sorozatára csak később, kb. harminchat éves koromban került sor. Az univerzum működésével kapcsolatos, talán megfelelő módon feltett és felhalmozódott kérdéseimre szinte egyszerre zúdult rám a sok válasz. Abban a pillanatban úgy éreztem, mindent értek, mindent átlátok, és a világ nem is működhet másképp. Csak azon csodálkoztam, hogy ha minden valóban ilyen egyszerű, akkor az emberek erre eddig hogy nem jöttek rá?

Azután – mintegy visszazuhanva a hétköznapi valóságba – iskolai tanulmányaim alapján megpróbáltam léket ütni saját felismeréseim hajóján, Nem sok sikerrel. Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet, a halál utáni élet és az egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény.
Ezért most olyan világba hívom meg Önt, amely minden bizonnyal meglepetések egész sorozatával szolgál, mint ahogy szolgált azok számára is, akik megtiszteltek azzal, hogy A végső valóság c. könyvemről írjanak e honlapon is közzétehető néhány sort.

Egy valami most már bizonyos számomra: aki magyarul gondolkodik, az másként gondolkodik, másként látja és értelmezi az összefüggéseket.
A fent említett könyvet ugyanis először Svédországban, svéd nyelven adtam ki. A könyv első részében a materialista tudomány nyomdokain haladva sikerült cáfolnom a materializmus „hittételeit”, míg a második részben az ezoterikus ismereteknek és a vallásos világképnek a fizika törvényeivel való összhangjáról, tökéletes egybeeséséről esik szó. A könyvről egyetlen kritika jelent meg egy svéd újságban, amelynek lényege az alábbi mondatban foglalható össze:

„A könyv első része oly mértékben különbözik a második részétől, hogy feltételezhető, miszerint a szerzője szkizofrén.”
A magyar olvasóközönség – nem kis örömömre – egészen másképp reagált. Ezt igazolja talán, hogy „A végső valóság”-ból eddig 65.000 példány talált gazdára, és mindössze ketten akadtak, akik vehemensen ellenezték a tartalmát. Mindkettőjük írásban elismerte, hogy a könyvet nem olvasták, és nem is hajlandók elolvasni. Egy napon talán közzéteszem a leveleiket.

Most pedig arra kérem, lépjen be egy olyan új világba, amelyben a józan ész és a szeretet uralkodik, mert ezekre ma igencsak nagy szükség van.”

Forrás: http://www.baloghbela.hu/
Illusztráció: internet (Gary Tonge / Urantia Foundation)

Kapcsolódó megjelenések

Vélemény, hozzászólás?

Főoldal Letöltés RSS Facebook Lap tetejére vonal Lap aljára